Fälling Andersen, L. M., Kremmer Hansen, B., & Illum, B. (2018). Håndværk og design. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 25(3), 8-25. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3024