Olafsson, B., & Joelsdottir, A. (2018). Design og håndverk og Tekstil på Island. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 25(3), 39-57. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3026