Carlsen, K., Randers-Pehrson, A., & Hermansen, H. (2018). Design, kunst og håndverk i Norge. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 25(3), 58-73. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3028