Hasselskog, P., Holmberg, A., & Westerlund, S. (2018). Sverige. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 25(3), 74-93. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3029