Hartvik, J., & Porko-Hudd, M. (2018). Slöjdforskning i fokus. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 25(3), 94-108. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3030