Johansson, M. (2018). Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), 109-123. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3031