Larsson, A. E., & Lind, K. M. (2019). Myten om Ronja Vikingadotter. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), 109-116. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3055