Myrskog, S., & Högväg, J. (2020). Manuellt eller digitalt. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), 70-87. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3427