Seitamaa-hakkarainen, P. (2019). Förord. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), i-ii. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3440