Gjernes, L. M. (2020). Materialitetens poetikk . Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), 81-95. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3557