Kokko, S., Kouhia, A., & Kangas, K. (2020). Finnish craft education in turbulence. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), 1-19. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3562