Andersson, J., Bröns Pedersen, L., Hasselskog, P., & Illum, B. (2020). Slöjdmetodikens svarta hål. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), 1-14. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3655