Kohtamäki, A., & Lindfors, E. (2020). ”I would say that the user is the king”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), 31-48. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3666