Haukeland, P. I., & Sidsel , S. (2020). Crafting Nature, Crafting Self. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), 49-63. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3695