Ahlskog-Björkman, E., Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, & Kari Carlsen. (2020). Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), 64-80. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3771