Johansson, M. (2020). Förord. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), i-ii. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3924