Metsärinne, M., & Virta, K. (1). The Development of Sloyd Teacher Students’ Self-Directed Learning Readiness. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 19(1). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/483