FROHAGEN, J. Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 23, n. 2, 23 juni 2016.