JOHANSSON, M.; LINDBERG, V. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 24, n. 1, 16 maj 2017.