MAAPALO, P.; HARTVIK, J. Mulighetsrom for trearbeid. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 26, n. 1, p. 1-26, 13 juni 2019.