KOKKO, S.; RÄISÄNEN, R. Craft education in sustaining and developing craft traditions. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 26, n. 1, p. 27-43, 13 juni 2019.