JOHANSSON, M. Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 25, n. 3, p. 1-7, 2 nov. 2018.