FÄLLING ANDERSEN, L. M.; KREMMER HANSEN, B.; ILLUM, B. Håndværk og design. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 25, n. 3, p. 8-25, 2 nov. 2018.