HARTVIK, J.; PORKO-HUDD, M. Slöjdforskning i fokus. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 25, n. 3, p. 94-108, 2 nov. 2018.