JOHANSSON, M. Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 25, n. 3, p. 109-123, 2 nov. 2018.