MYRSKOG, S.; HÖGVÄG, J. Manuellt eller digitalt. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 27, n. 1, p. 70-87, 19 feb. 2020.