SEITAMAA-HAKKARAINEN, P. Förord. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 26, n. 1, p. i-ii, 18 juni 2019.