KOHTAMÄKI, A.; LINDFORS, E. ”I would say that the user is the king”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 27, n. 2, p. 31-48, 16 juni 2020.