AHLSKOG-BJÖRKMAN, E.; MIA PORKO-HUDD; MARIE KOCH; STINA WESTERLUND; KARI CARLSEN. Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 27, n. 2, p. 64-80, 16 juni 2020.