JOHANSSON, M. Förord. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, v. 27, n. 2, p. i-ii, 16 juni 2020.