Frohagen, Jenny. 2016. ”Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd.”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 23 (2). https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1374.