Johansson, Marléne, och Viveca Lindberg. 2017. ”Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 24 (1). https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1758.