Maapalo, Pauliina, och Juha Hartvik. 2019. ”Mulighetsrom for trearbeid”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 26 (1), 1-26. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2837.