Kokko, Sirpa, och Riikka Räisänen. 2019. ”Craft education in sustaining and developing craft traditions”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 26 (1), 27-43. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2911.