Johansson, Marléne. 2018. ”Introduktion: Nuläge Och framåtblickar 2018”. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap 25 (3), 1-7. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3023.