Hartvik, Juha, och Mia Porko-Hudd. 2018. ”Slöjdforskning I Fokus”. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap 25 (3), 94-108. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3030.