Johansson, Marléne. 2018. ”Doktorsavhandlingar Inom Det Nordiska slöjdfältet”. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap 25 (3), 109-23. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3031.