Seitamaa-hakkarainen, Pirita. 2019. ”Förord”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 26 (1), i-ii. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3440.