Kokko, Sirpa, Anna Kouhia, och Kaiju Kangas. 2020. ”Finnish craft education in turbulence”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27 (1), 1-19. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3562.