Andersson, Joakim, Lone Bröns Pedersen, Peter Hasselskog, och Bent Illum. 2020. ”Slöjdmetodikens svarta hål”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27 (2), 1-14. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3655.