Kohtamäki, Anna, och Eila Lindfors. 2020. ”’I would say that the user is the king’”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27 (2), 31-48. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3666.