Ahlskog-Björkman, Eva, Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, och Kari Carlsen. 2020. ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27 (2), 64-80. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3771.