Johansson, Marléne. 2020. ”Förord”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27 (2), i-ii. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3924.