Frohagen, J. (2016) ”Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd.”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 23(2). Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1374 (åtkomstdatum: 26november2020).