Hilmola, A. och Kallio, M. (2016) ”The Validity of the School Assessment in the Craft Subject”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 23(2). Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1470 (åtkomstdatum: 9december2019).