Autio, O., Jamsek, J. och Gaberšek, M. (2017) ”Students’ Attitudes towards Craft and Technology in the Context of Finnish and Slovenian Comprehensive Schools”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 24(1). Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1701 (åtkomstdatum: 27oktober2020).