Johansson, M. och Lindberg, V. (2017) ”Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 24(1). Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1758 (åtkomstdatum: 4juni2020).