Sandven, J. (2019) ”Å kjenne seg i slekt med jorden”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), s. 65-92. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2642 (åtkomstdatum: 20februari2020).