Maapalo, P. och Hartvik, J. (2019) ”Mulighetsrom for trearbeid”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), s. 1-26. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2837 (åtkomstdatum: 28september2020).