Maus, I. G. (2019) ”Enhancing design literacy for sustainability among youth in crafts-based design education”, Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), s. 93-108. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2851 (åtkomstdatum: 28september2020).